Dovednosti
Ovládání: Emailing, Clicking, Doubleclicking, Networking
Programovací jazyky a frameworky: Java EE, Spring, MySQL, MSSQL, Postgresql, PostGIS, Oracle SQL, PL/SQL, ActionScript3, C, C++, PHP, HTML, CSS, LitElement, JavaScript, AngularJS, shell, Bash, PowerShell, LaTeX. BPMN, UML, ArchiMate
Webové technologie: Nette, WordPress, Express Node.js, SAMO Platform.
Loxone, Zigbee, MQTT, Node-RED, ModBus TCP & RTU
Proškolen
Lean Startup, Asertivní chování
Vzdělání
Certifikace, zkoušky, odborná školení...
2008 - 2014  Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně
2004 - 2008  Vyšší odborná a střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou

Lépe být smutný s láskou, než veselý bez ní...

J. W. Goethe